Others

Sommeren er over os og dermed også masser af events på Bornholm
Bornholms Politi opfordrer til, at turister og fastboende overholder og respekterer den trafikregulering, som er nødvendig ved mange af de forskellige arrangementer rundt omkring på øen. Af hensyn til trafikafviklingen opfordres bilisterne til at vise hensyn både over for medtrafikanter, de frivillige politihjemmeværnsfolk og de respektive arrangementer. Politihjemmeværnsfolkene er tilstede for at hjælpe og få trafikken til at glide og ikke for at genere nogen. Det henstilles derfor til trafikanterne, at respektere en eventuel forsinkelse, som uden trafikregulering ville være væsentlig større.

Vicepolitiinspektør, Hans-Henrik Dam, Bornholms Politi, udtaler: “Uden de frivillige politihjemmeværnsfolk, vil det være svært at gennemføre mange af arrangementerne, da Bornholms Politi ikke har ressourcer nok til at regulere trafikken i sommerhalvåret.”

Og vicepolitiinspektøren fortsætter: “Det er også værd at huske på, at politihjemmeværnsfolkene er indsat af politiet til at udføre en politimæssig opgave. Følger trafikanterne ikke politihjemmeværnsfolkenes anvisninger eller lægges der hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste, så sidestilles det med samme handling overfor en polititjenestemand. På Bornholm er det heldigvis ikke ofte, at det sker, men når det sker, så bakker vi Politihjemmeværnet op og retsforfølger pågældende.”

“Sommeren er vor travleste tid”, siger kompagnichef Michael Stuhr fra Politihjemmeværnskompagni Bornholm, “og de mange events sammenholdt med mange turister på øen giver naturligt et større pres på trafikken. Opgaverne er mange for Politihjemmeværnet, men det mest synlige er trafikreguleringen ved og omkring de mange arrangementer. Politihjemmeværnet arbejder på politiets anmodning med at få trafikken afviklet til mindst mulig gene for arrangører og trafikanter.”

Bornholms Politi dækker Bornholm og ø-gruppen Ertholmene.

Bornholms Politi opererer fra politigården i Rønne, hvor ca. 80 medarbejdere har deres daglige virke.
Bornholms Regionskommune har et befolkningstal på ca. 40.000, en kyststrækning på 158 km og et areal på 588 km2, og er beliggende i Østersøen, 145 km fra København, 37 km fra Sverige, 88 km fra Tyskland og 90 km fra Polen.

Bornholm besøges hvert år af ca. 600.000 turister, og farvandet omkring Bornholm er et af verdens mest trafikerede.

To Top